Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Når den grønne løsning er brun

Ph.d.-forsvar, onsdag den 7. oktober 2020. Ingeborg Frøsig Pedersen.

07.10.2020 | Sunitha Satkunam

Ingeborg Frøsig Pedersen

I løbet af sit ph.d.-studium har Ingeborg Frøsig Pedersen forsket i de mekanismer, der påvirker plantetilgængeligheden af fosfor i kvæggylle ved dyrkning af majs. Fosfor er et essentielt næringsstof, og fosfor i handelsgødning fremstillet af råfosfat er typisk tilført i rigelige mængder for at sikre en tilstrækkelig fosforforsyning til majs. Råfosfat er dog en begrænset ressource og ved at øge udnyttelsen af fosfor i kvæggylle, der er den største sekundære fosforressource i Europa, kan forbruget af fosfor i handelsgødning mindskes. I forsøg udført i marken og under kontrollerede klimaforhold i vækstkamre har Ingeborg Frøsig Pedersen undersøgt, hvordan gylleplaceringsmetoden, forsuring af gylle og af jorden omkring rødderne påvirker majsvæksten.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan udnyttelsen af fosfor i kvæggylle kan forbedres. Det kan være med til at danne grundlag for en ny gødningsstrategi i majsdyrkning med reduceret fosforoverskud samtidig med at høstudbyttet opretholdes.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 9:00
Sted: Mødelokale 2, Blichers allé 20, 8830 Tjele.
Forsvaret afholdes ligeledes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Closing the phosphorus cycling in silage maize production: Towards enhanced utilization of the phosphorus resource in cattle slurry
Kontaktinfo: Ingeborg Frøsig Pedersen, e-mail: ifp@agro.au.dk, tlf.: +45 27141009
Bedømmelsesudvalg:
Professor Torsten Müller, Institute of Crop Science, University of Hohenheim, Tyskland
Professor David R. Chadwick, School of Environment, Natural Resources and Geography, Bangor University, United Kingdom
Seniorforsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Lektor Gitte Holton Rubæk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Seniorforsker Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse:  gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence