Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vurdering af risikoen for vanderosion i landbrugsjord ved hjælp af droneovervågning og rumligt distribuerede modeller

Ph.d.-forsvar, onsdag den 30. september. Nils Onnen.

30.09.2020 | Sunitha Satkunam

Nils Onnen

I løbet af sine ph.d.-studier har Nils Onnen på landsplan undersøgt den årlige jorderosion og generering af afstrømning som følge af tidsmæssige og rumlige forandringer af jordens overfladeforhold på markniveau. I arbejdet med udviklingen af en landsdækkende erosionsmodel er der eksplicit taget højde for usikkerheder ved modellen samt dens kalibrering og validering. Der er anvendt højopløste droneoptagelser til at overvåge den rumlige og tidsmæssige forandring af jordoverfladens ruhed og vegetation samt disses indvirkning på afstrømning og sedimentdannelse.

Med den kalibrerede og evaluerede landsdækkende vanderosionsmodel er der skabt et effektivt værktøj til planlægning af fremtidige afbødnings- og naturbevarelsestiltag. Undersøgelsen bidrager til forståelsen af forandringer i jordens overfladeforhold og disses indvirkning på erosionsresponsvariablerne og forbedrer dermed metoderne til udvikling af fremtidige erosionsmodeller.

Ph.d.-studiet er gennemført ved institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 30. september 2020. kl. 10:00
Sted: 8814-3075, Auditorium, AU Foulum, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. Forsvaret afholdes ligeledes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Close Aerial Sensing for characterizing soil surface conditions and erosion risk assessment in agricultural landscapes
Kontaktinfo: Nils Onnen, e-mail: nils.onnen@agro.au.dk, tlf.: +45 50368040
Bedømmelsesudvalg:
Professor Peter Fiener, Institut für Geographie, Universität Augsburg, Tyskland
Associate Professor Josef Krása, Department of Landscape Water Conservation, Czech Technical University in Prague, Tjekkiet
Professor Mathias Neumann Andersen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Goswin Heckrath, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Kristof Van Oost, Earth & Life Institute, Université catholique de Louvain, Belgien
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen

PhD defence