Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtig husdyrproduktion – Et studie af virkemekanismerne bag carbohydraser til at øge foderfordøjeligheden

Ph.d.-forsvar, onsdag den 9. september 2020. Cecilie Toft Vangsøe.

09.09.2020 | Sunitha Satkunam

Cecilie Toft Vangsøe

I løbet af sit ph.d.-studium har Cecilie Toft Vangsøe forsket i effekten af carbohydraser på nedbrydeligheden af kulhydrater i cellevæggen fra korn som bliver brugt til grisefoder. Korncellevæggen består af et komplekst netværk af fibre. Både strukturen af matricen og de indlejrede fibre afhænger imidlertid af kornarten og placeringen i kornet. Cecilie Toft Vangsøe anvendte en in vitro fordøjelsesmodel for grisens mave- og tyndtarmsfordøjelse og studerede her hvordan carbohydraser påvirkede nedbrydningen af det dominerende cellevægskulhydrat – arabinoxylan.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af virkemekanismerne bag carbohydraser i foder, og mere specifikt deres effektivitet og begrænsninger i forskellige kornmatricer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 9. september 2020 kl. 10:00
Sted: Bygning 8814, lokale 3075, Auditorium, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.  For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Charlotte Steffensen  charlotte.steffensen@anis.au.dk    
Afhandlingens titel: In vitro digestion modelling to improve the understanding of the actions of carbohydrases used in cereal-based feed for pigs
Kontaktinfo: Cecilie Toft Vangsøe, e-mail: cecilie.vangsoe@anis.au.dk, tlf.: +45 23646628
Bedømmelsesudvalg:
Professor Christophe Courtin, Centre for Food and Microbial Technology, University of Leuven, Belgium
Professor Marie Alminger, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Sciences, Chalmers University, Sweden
Senior Scientist Dr. Stig Purup (formand), Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Knud Erik Bach Knudsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse:  gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence