Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ikke-destruktive teknikker til kortlægning af drænrør i marken

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 27. april 2021. Triven Koganti

27.04.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Triven Koganti

I sit Ph.d.-studie har Triven Koganti arbejdet med forskellige sensorbaserede teknikker til kortlægning af drænrør på landbrugsarealer. I studiet er der anvendt overfladebaserede sensorer såsom en georadar og et magnetometer. Der er også arbejdet med dronebaserede teknikker, hvor der blev brugt forskellige kameratyper. Formålet har været at undersøge, hvilke metoder, der var bedst egnede til at lokalisere drænrørene i marken. Triven Koganti har i sit studie udført undersøgelser både i Danmark og i Midtvesten i USA i områder med forskellige jordtyper og forskellige dræningsteknikker. Bla. varierer størrelsen af drænrørene, der bruges i henholdsvis Danmark og USA.

 Forskningen har bidraget til forståelsen af anvendeligheden af forskellige ikke-destruktive sensorteknologier til kortlægning af drænrørenes beliggenhed. Triven Koganti har udarbejdet retninglinjer baseret på beslutningsstøttediagrammer, der skal hjælpe landmænd/byggeledere/oplandshydrologer til at anvende de mest optimale teknikker for at få succes med drænkortlægningen.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 27. april, 2021 kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen,  kch@agro.au.dk.
Afhandlingens titel: Mapping of agricultural subsurface drainage systems using proximal and remote sensors
Kontaktinfo: Triven Koganti, e-mail: triven.koganti@agro.au.dk, tel.: +45 91732010
Bedømmelsesudvalg:

Professor Viacheslav Adamchuk, Department of Bioresource Engineering, McGill University, Canada

Lektor Majken Caroline Looms Zibar, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Danmark

Seniorforsker Jim Rasmussen (formand), Institut for Agroøkoloig, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Senior scientist Mogens H. Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Postdoc Mason Andrew Kass, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark

Professor Esben Auken, vicedirektør, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence