Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Topografi og jordbundens elektriske ledningsevne: enkle redskaber til at vurdere forskelligheder i kunstigt drænede jorde

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 2. marts 2021. Maria Isabel Senal

02.03.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Maria Isabel Senal

I løbet af sine ph.d.-studier har Maria Isabel Senal undersøgt størrelsesorden og profiler for redoxpotentialeværdier (Eh) og de forskellige former for kvælstof, potentielle denitrifikationsrater samt forskellige fysisk-kemiske jordbundsegenskaber ved forskellige konceptualiserede redoxmiljøer i rørdrænet landbrugsjord. Sådanne parametre blev anvendt til at fastslå størrelsesordenen, de relative Eh-mønstre og de forskellige former for kvælstof, samt belyse mulige mekanismer til reduktion af nitratindholdet. Gennem anvendelse af relativt lettilgængelige data om f.eks. jordbundens topografi (hældning) og åbenbare elektriske ledningsevne har Maria Isabel Senal kunnet påvise selv små forskelle i redox- og nitratprofilerne.

Disse nye forskningsresultater bidrager til udarbejdelsen af overordnede hydrogeologiske modeller, der understøtter målrettede løsninger til styring af næringsstofindholdet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 10-12
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen,  kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Heterogeneities in the redox dynamics and nitrate reduction of artificially drained soils in different landscapes

Kontaktinfo: Maria Isabel Senal, e-mail: mariaisabelsenal@agro.au.dk, tlf.: +45 93543131
Bedømmelsesudvalg:
Professor Bernd Lennartz, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, University of Rostock, Tyskland
Seniorforsker Birgitte Hansen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Seniorforsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Lektor Bo V. Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Professor Søren O. Petersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Sprog:
Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede sende en e-mail til gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence