Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Studier af fordøjelighed af bovin κ-kasein – indflydelse af genetisk variation, sukkerpåhæftning og sialylering

Ph.d.-forsvar, mandag den 29. november 2021. Bulei Sheng

29.11.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Bulei Sheng

I løbet af hans PhD studier har Bulei Sheng undersøgt fordøjeligheden af et specifikt protein i komælk, nemlig det bovine κ-kasein. Denne kasein er den eneste ud af de fire typer der findes i komælk, som har påhæftet sukre på dens proteinskelet. Denne sukkermodificerede κ-kasein type er vigtig for både struktur og stabilitet af kaseinmicellerne. Bulei Sheng har studeret nedbrydningsmønstret af forskellige typer af κ-kasein i et in vitro model system af mave-tarm systemets proteinfordøjelse. Det er blevet undersøgt hvordan genetisk variation i κ-kasein molekylet, samt graden og typen af de påhæftede sukre påvirker nedbrydningsmønsteret af κ-kasein, både når det er i mælken og i studier af oprenset κ-kasein. Indflydelse af sialinsyre på sukrene er ligeledes undersøgt. Resultaterne bidrager til forståelsen af indflydelsen af variation i strukturen af κ-kasein på dens nedbrydning i mave-tarmsystemet, og kan ultimativt anvendes til at producere mejeriprodukter med forbedret fordøjelighed.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fødevarer, Fakultetet for Tekniske Videnskaber, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: mandag den 29. november 2021 kl. 13:00
Sted: Bygning 5910, lokale 214,  Institut for Fødevarevidenskab, Aarhus Universitet, Agro Food Park 48, 8200 Aarhus N
Afhandlingens titel: INFLUENCE OF Κ-CASEIN HETEROGENEITY ON ITS IN VITRO ASTROINTESTINAL DIGESTION
Kontaktinfo: Bulei Sheng, e-mail: bulei@food.au.dk, tlf.: +45 50327631
Bedømmelsesudvalg:

Professor Isidra Recio, Institut for Fødevareforskning, CIAL, Spanien

Lektor Duc Ninh Nguyen, Sektion for sammenlignende pædiatri og ernæring,

Københavns Universitet, Danmark

Professor Carl-Otto Ottosen (formand), Institut for Fødevarevidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Lotte B. Larsen, Institut for Fødevarevidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Lektor Nina A. Poulsen, Institut for Fødevarevidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Adjunkt Søren D. Nielsen, Institut for Fødevarevidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.

PhD defence