Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optiske mikrochips kan bane vejen for fremtidige mikrobølge-systemer

Ph.d.-forsvar, onsdag den 24 juni 2020. Peter Lindbjerg Tønning.

24.06.2020 | Sunitha Satkunam

Peter Lindbjerg Tønning

I løbet af sit ph.d.-studium har Peter Tønning forsket i integrerede optiske kredse til brug i højfrekvente mikrobølge systemer. Blandt sådanne systemer fokuseres specielt på den optoelektroniske oscillator, en ultrapræcis frekvenskilde med anvendelse i eksempelvis radar systemer. Peter Tønning har undersøgt hvordan dele af det samlede oscillatorsystem kan realiseres på kommercielt tilgængelige optiske chip platforme. 

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af muligheder og begrænsninger vedrørende mikrobølgesystemer funderet i integreret optik. Yderligere vises, gennem simuleringer og eksperimentelle demonstrationer, vejen frem mod et konkret system i form af en fuldt integreret optisk oscillator i et hidtil uset kompakt format.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag d. 24 juni 2020 kl. 11:00
Sted:  Afholdes på Aarhus Universitet. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Martijn Heck mheck@eng.au.dk
Afhandlingens titel Integrated Optoelectronic Oscillator for Compact Generation of Stable Microwave Signals
Kontaktinfo: Peter L. Tønning, e-mail: toenning@eng.au.dk, tlf.: +45 31389700
Bedømmelsesudvalg:
Professor Andreas Stöhr, Department of Engineering, University of Duisburg-Essen, Tyskland
Senior forsker Yunhong Ding, Institut for Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Professor Preben Kidmose (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Martijn J.R. Heck, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence