Aarhus Universitets segl

Mere effektive malkekøer – Sådan øges N-effektiviteten og reducere klimaeffekten

PhD forsvar, Fredag 25. November 2022, Wenji Wang

Wenji Wang

I løbet af sit ph.d.-studium har Wenji Wang undersøgt samspillet mellem grovfoderkilde og processering af hestebønner på vomforgæringen, proteinforsyning og metanemission hos malkekøer. Wenji Wang undersøgte også samspillet mellem proteinforsyning, nitrattilskud og køernes genetiske indeks for ydelse på N-effektivitet og metanemission, samt effekten af nitrattilskud på lattergasemission hos malkekøer.

De opnåede forskningsresultater bidrager til at forstå og eforbedre N-effektiviteten og reducere metanudledningen hos malkekøer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyr– og Veterinærvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 25. november 2022 kl. 10:00
Sted: Bygning 8814, Auditorium, Institut for Husdyr – og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830, Tjele

Afhandlingens titel: PROTEIN SUPPLY AND METHANE EMISSION IN DAIRY COWS
Kontaktinfo: Wenji Wang, e-mail: wangwj@anivet.au.dk, tlf.: +45 52678732
Bedømmelsesudvalg:

Professor Aila Vanhatalo, Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki, Finland

Professor Karl-Heinz Südekum, Institute of Animal Science, University of Bonn, Germany

Seniorforsker Mogens Vestergaard (forperson), Institut for Husdyr– og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Martin Riis Weisbjerg, Institut for Husdyr– og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Peter Lund, Institut for Husdyr– og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Senior researcher Mogens Larsen, Institut for Husdyr– og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.