Aarhus Universitets segl

Metanreduktion fra malkekøer – kan fodertilsætningsstoffer kombineres?

Ph.d.-forsvar, fredag den 23. februar 2024, Morten Maigaard Sørensen

Morten Maigaard Sørensen

Morten Maigaard har i sit ph.d.-studie undersøgt fodertilsætningsstoffers (fedt, nitrat og 3-NOP) potentiale til at reducere metanudledningen fra malkekøer. Metan er et naturligt biprodukt af fordøjelsen hos køer, men udgør en stor del af udledningen af drivhusgasser fra husdyrproduktionen. Morten undersøgte, om lovende individuelle fodertilsætningsstoffer kunne kombineres for at opnå store metanreduktioner, og om fodertilsætningsstofferne påvirkede køernes produktion. Når metanudledningen reduceres, øges emissionen af brint ofte. Morten undersøgte også, om denne overskydende brint, der stammer fra metanreduktion, kunne omdirigeres til nyttige produkter til koen ved at kombinere potente metanreducerende additiver med stoffer, der fanger det overskydende brint.

De nye forskningsresultater bidrager med relevant viden om den praktiske anvendelse af potente fodertilsætningsstoffer til at reducere metanudledningen.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, AU Viborg, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: fredag den 23. februar kl. 10:00.
Sted: 8814-3075, Auditorium, AU Viborg, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. Klik her for at deltage i mødet  
Afhandlingens titel: Kombination af fodertilsætningsstoffer til at hæmme metan og omdirigere brint i malkekøer
Kontaktinfo: Morten Maigaard, e-mail: morten.maigaard@anivet.au.dk, tlf.: +45 6067 9084

Bedømmelsesudvalg:
Strategic Marketing and Technology Lead Ruminants Sander van Zijderveld, R&D West-Europe, Cargill, Holland

Ruminant Nutrition Scientist Emilio M. Ungerfeld, Institute of Agricultural Research, Chile

Mogens Vestergaard (forperson), Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Peter Lund, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Martin R. Weisbjerg, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.