Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Laser-induceret nedbrydningsspektroskopi til jord fosfor bestemmelse

Ph.d.-forsvar, fredag den 8. januar 2021. Sara Sanchez Esteva

08.01.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Sara Sanchez Esteva

Standard jord Fosfor (P) test anvendes rutinemæssigt til at estimere størrelsen af de agronomiske eller miljømæssigt relevante jord-P-puljer. Det er arbejdskrævende, vådkemiske analyser, der ofte involverer brugen af skadelige kemikalier og som ikke kan anvendes til at vurdere P-variabiliteten ved høj rumlig opløsning. Laser-induceret nedbrydningsspektroskopi (LIBS) er et potentielt alternativ til standard vådkemiske metoder til jord-P-bestemmelse da det giver flere fordele. Der er gjort få forsøg på at kvantificere forskellige jord-P-puljer, for hvilke en nøjagtig bestemmelse har vist sig at være vanskelig, da teknikken blev anvendt på et heterogent sæt jordprøver på grund af matrixeffekter. I løbet af sit ph.d.-studium har Sara Sánchez fokuserede på at få indgående kendskab til mulige kilder til matrixeffekter og på at undersøge, om en kombination af LIBS og en komplementær teknik, i dette tilfælde synlig og nær-infrarød spektroskopi (vis-NIRS), kunne forbedre jordens P-bestemmelse ved brug af flere kemometriske værktøjer.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af LIBS som en alternativ analysemetode til en hurtig og nøjagtig kvantitativ jord-P-bestemmelse.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 8. januar 2021 kl. 10:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Undersøgelse af laser-induceret nedbrydningsspektroskopi til fosforbestemmelse i landbrugsjord fra Danmark
Kontaktinfo: Sara Sánchez Esteva, e-mail: sse@agro.au.dk.
Bedømmelsesudvalg:

Professor Emmanuel Frossard, Department of Environmental Systems Science, Institut für Agrarwissenschaften, Switzerland

Professor Bruno Bousquet, CELIA – UMR 5107, Université de Bordeaux, France

Seniorforsker Chris Kjeldsen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Goswin Heckrath, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Lektor Gitte Holton Rubæk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Forsker Maria Knadel, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.      

PhD defence