Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kortlægning af vand- og stoftransport i ådale

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 28. september 2021. Gasper Laurent Sechu

28.09.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Gasper Laurent Sechu

I løbet af sit ph.d.-studium har Gasper Laurent Sechu forsket i ådalene og deres rolle i relation til beskyttelse af vandløbene. Studiet har i høj grad været baseret på en digital kortlægning af de forskellige strømningsprocesser i ådalene. Gasper Laurent Sechu har studeret og digitalt kortlagt, hvorledes vandløb og grundvand interagerer i ådalene, og hvordan dette har indfyldelse på vand- og næringsstoftransporten fra den omkringliggende højbund.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan vand og næringsstoffer bevæger sig i ådalene og de udarbejdede digitale kort kan bruges som beslutningsværktøjer i forbindelse med forvaltningen af vandløbene.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.Tid:
tirsdag den 28. september 2021 kl. 13.00
Sted: Auditoriet 8814-3075, Blichers Allé 20, 8830 Tjele, Aarhus University

For at modtage et link til begivenheden send venligst en mail til: Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Mapping the extent of river valleys and the groundwater-surface water interaction
Kontaktinfo: Gasper Laurent Sechu, e-mail: gasper.sechu@agro.au.dk, tlf.: +45 50213424
Bedømmelsesudvalg:

Professor Simon Stisen, Afdeling for Hydrologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark

Research Director Hervé Piégay, The French National Centre for Scientific Research (CNRS), Frankrig

Lektor Lars Elsgaard (formand), Institu for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Sektionleder Mogens Humlekrog Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejledere:
Lektor Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Seniorforsker Bertel Nilsson, Afdeling for Hydrologi, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.    

PhD defence