Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klassicificering af jordens egnethed ved hjælp af maskinlæring: En sammenligning mellem punktbaserede og rasterbaserede terron-metoder

Ph.d.-forsvar, fredag den 26. februar 2021.Yannik Elo Roell

26.02.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Yannik Elo Roell

I løbet af sine ph.d.-studier har Yannik E. Roell klassificeret jordens egnethed over hele Danmark ved hjælp af en metode, der bygger på såkaldte terroner. Terroner dannes ved at kombinere maskinlæring med variabler om jordbunds-, klima- og terrænforhold. Yannik E. Roell har anvendt to forskellige metoder (henholdsvis punktbaserede og rasterbaserede) til at generere terroner og har valideret de derved udarbejdede kort ved hjælp af eksisterende data om landbrugsproduktionen og -egnetheden fra tre forskellige tidsperioder (1688, 1844 og nu). I sit ph.d.-projekt har han automatiseret en tidligere udviklet terron-metode og introduceret konceptet hierarkiske terroner.


Disse nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af jordens egnethed over hele Danmark og vil bidrage i udviklingen af officielle fødevare-typeprodukter. Ved at opstille en ny terron-model, der ligeledes inddrager klimaet, har Yannik E. Roell gjort det muligt at anvende terroner på større undersøgelsesområder.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 26. februar 2021, kl. 10.00

Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk.

Afhandlingens titel: Land suitability assessment using machine learning: A comparison between point-based and raster-based terron methods
Kontaktinfo: Yannik E. Roell, e-mail: yannik.roell@agro.au.dk, tlf.: +45 52 75 08 11
Bedømmelsesudvalg:
Professor Dr. Lubós Borúvka, Department of Soil Science and Soil Protection, Faculty of Agrobiology, Czech University of Life Sciences Prague, The Czech Republic
Senior researcher Rosario Napoli, Research Centre for Agriculture and Environment,
Senior scientist Jim Rasmussen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Seniorforsker Mogens H. Greve, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Postdoc Amélie Beucher, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.


PhD defence