Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Intelligent landbrug under udvikling - drone- og satellitdata til styring af gødskning og vanding

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 23. februar 2021. Junxiang Peng

23.02.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Junxiang Peng

Under sine ph.d.-studier har Junxiang Peng undersøgt potentialet for at bruge multispektrale og termiske data fra drone og satellit (Sentinel-2) målinger til at estimere plantebiomasse, kvælstofmangel og tørkestress. Junxiang Peng koblede data med vækst-, kvælstof- og vandstatusparametre for kartofler, som var målt i eksperimenter på danske marker gennem flere år, ved hjælp af machine learning og biofysisk modellering, herunder ”random forest regression” og ”two-source” energibalance. Data fra satellit og især fra drone viste stort potentiale for at estimere kartoffelvækst, kvælstof- og vandingsbehov. De nye forskningsresultater er af særlig betydning for det digitale landbrug og den intelligente landbrugsindustri, og vil blive indarbejdet i igangværende forsknings- og operationelle platforme.

Ph.d.-studiet blev afsluttet ved Institut for Agroøkologi, Det Tekniske Fakultet, Aarhus Universitet. Dette resume er udarbejdet af ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 10.00

Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Håndtering og optimering af befrugtning og kunstvanding af kartoffel ved telemåling fra små ubemandede luftfartøjer og Sentinel-2 satellitter
Kontaktinfo: Junxiang Peng, e-mail: junxiang.peng@agro.au.dk, tlf.: +45 91775816
Bedømmelsesudvalg:

Lektor Monica Garcia, Institut for Miljøteknik, Danmarks Tekniske Universitet

Professor Dr. Henning Kage, Institut for Afgrødevidenskab og Planteavl, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland

Lektor Lars Elsgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor, Mathias Neumann Andersen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Forsker, Kiril Manevski, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Akademisk medarbejder, Kirsten Kørup, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence