Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Robotters produktivitet kan forbedres ved at undgå vibrationer

Ph.d.-forsvar, mandag den 24. august 2020. Dan Kielsholm Thomsen.

24.08.2020 | Sunitha Satkunam

Dan Kielsholm Thomsen

Mekaniske vibrationer begrænser moderne robotters produktivitet. I løbet af sit ph.d.-studium har Dan Kielsholm Thomsen udviklet nye teknologier til at undgå vibrationer i robotarme ved at modificere robottens planlagte bevægelse. I samarbejde med Universal Robots A/S har Dan Kielsholm Thomsen implementeret de nye teknologier i en kommerciel robot for at demonstrere de potentielle forbedringer. Eksperimenter viste at vibrationer blev reduceret med op til 90% og robottens produktivitet blev forøget med op til 6%.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet i samarbejde med Universal Robots A/S som et erhvervsphd-projekt.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 24. august kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Xuping Zhang xuzh@eng.au.dk eller Dan Kielsholm Thomsen dvt@universal-robots.com     
Afhandlingens titel: Vibration Analysis and Input Shaping Control of UR Robot Manipulators
Kontaktinfo: Dan Kielsholm Thomsen, e-mail: dvt@universal-robots.com, tlf.: +45 28 95 69 96
Bedømmelsesudvalg:
Professor Shane Xie, School of Electronic and Electrical Engineering, University of Leeds, Storbritanien
Senior Specialist Martin Mølbach Olsen, Robot Teknologi og Automation, Teknologisk Institut, Danmark
Lektor Søren Peder Madsen (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Lektor Xuping Zhang, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Professor (Docent) Ole Balling, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Virksomhedsvejleder:
Technology Officer, David Brandt, Universal Robots A/S, Danmark
Virksomhedsmedvejleder:
Principal Innovation Researcher, Rune Søe-Knudsen, Universal Robots A/S, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse:  gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence