Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Genanvendelse af organiske reststoffer som effektiv N- og S-gødning

Ph.d.-forsvar mandag den 11. januar 2021. Doline Celine Marie-Jeanne Fontaine

11.01.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Doline Celine Marie-Jeanne Fontaine

 I løbet af sine ph.d.-studier har Doline Fontaine undersøgt muligheden for at genanvende næringsstofferne kvælstof (N) og svovl (S) i organiske reststoffer som gødning til afgrøder. For at nedsætte forbruget af ikke-vedvarende ressourcer og samtidig opretholde afgrødeudbyttet og jordbundsfertiliteten er der behov for at finde tilstrækkelige ressourcer af N og S og sikre en bedre synkronisering mellem adgangen til og afgrødernes efterspørgsel efter næringsstoffer. Anaerob nedbrydning kan forbedre udnyttelsen af N ved anvendelse af digestat, men ligeledes udnyttelsen af S ved genindvinding af biogasfiltermaterialer. Doline Fontaine har undersøgt, hvordan systematisk anvendelse af afgrøderester og dækafgrøder kombineret med anaerob nedbrydning forøger og forbedrer udnyttelsen af N og S i dyrkningssystemet. 

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan effektiv genanvendelse af organiske reststoffer kan erstatte betydelige mængder af kommerciel N- og S-gødning og derved forøge dyrkningssystemernes bæredygtighed.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 11 Januar 2021 kl. 13:00
Sted: Ph.d.-forsvaret vil blive afholdt online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk.
Afhandlingens titel: Management of nitrogen and sulfur in arable cropping systems integrating anaerobic digestion
Kontaktinfo: Doline Fontaine, e-mail: doline.fontaine@agro.au.dk , tlf.: +45 71840852
Bedømmelsesudvalg:
Privatdozent Dr. Kurt Möller, Institute of Crop Science, Fertilization and Soil Matter Dynamics, University of Hohenheim, Tyskland
Seniorforsker Sissel Hansen, Norwegian Centre for Organic Agriculture, Norge
Professor Mathias Neumann Andersen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Professor Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Seniorforsker Henrik Bjarne Møller, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.    

PhD defence