Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra plantehjælper til insektdræber – insektpatogene svampes forunderlige liv

Ph.d.-forsvar, fredag den 30. oktober 2020. Rasmus Emil Jensen.

30.10.2020 | Sunitha Satkunam

Rasmus Emil Jensen.

I løbet af sit ph.d.-studium har Rasmus Emil Jensen forsket i insektpatogene svampe som lever som endofytter inde i planter. Begrebet endofytisme blev oprindeligt brugt til at beskrive tilsyneladende symptomløse mikroorganismer inde i planter, men i dag ved vi, at endofytter spiller en vigtig rolle i planters forsvar og vækst. Rasmus Emil Jensen har undersøgt hvordan endofytiske insektpatogene svampe påvirker planters forsvar imod herbivorer og hvordan naturlige fjender er påvirket.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af endofytiske insektpatogene svampes rolle i planteforsvar og i multitrofe interaktioner med naturlige fjender.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 30. oktober 2020 kl. 10:00.
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Den insektpatogene svamp Beauveria bassiana som endofyt – påvirkning af planteforsvar og multitrofe interaktioner
Kontaktinfo: Rasmus Emil Jensen, e-mail: rasmusej@agro.au.dk, tlf.: +45 40 28 49 04.
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Nicolai Vitt Meyling, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, Danmark.
Lektor Velemir Ninkovic, Institut for Økologi, Sveriges Landbrugsuniversitet, Sverige.
Seniorforsker Henrik Skovgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.
Hovedvejleder:
Seniorforsker Annie Enkegaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.
Medvejleder:
Seniorforsker Tove Steenberg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence