Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forbedring af visuel genkendelse af ukrudt

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 9 juni 2020. Simon Leminen Madsen.

09.06.2020 | Sunitha Satkunam

Simon Leminen Madsen

Visuelle genkendelsessystemer bliver mere og mere udbredt i det moderne landbrug for at få viden om ukrudtsbestanden og sammensætning for at optimere ukrudtsbekæmpelsesstrategier. På grund af en begrænset tilgængelighed af træningsdata, håndterer nuværende systemer imidlertid kun relativt få plantearter og begrænset variabilitet med hensyn til planternes visuelle udseende inden for hver art.

I ph.d.-projektet har Simon Leminen Madsen afsøgt og undersøgt metoder til at øge tilgængeligheden og mængden af træningsdata til udvikling af visuelle genkendelsessystemer for planter. Resultaterne af projektet bidrager med en ny tilgang til generativ modellering af planter og et nyt state-of-art datasæt til visuel genkendelse af planter, der i øjeblikket er det største offentligt tilgængelige af sin slags.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab Aarhus Universitet, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 9 juni 2020 kl. 13:00
Sted:  Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til  Henrik Karstoft hka@eng.au.dk 
Afhandlingens titel: Advancing Visual Recognition of Plant Seedlings through Generative Modelling and Data Collection
Kontaktinfo: Simon Leminen Madsen, e-mail: slm@eng.au.dk, tlf.: +45 5040 9949
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Spyros Fountas, Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering, The Agricultural University of Athens, Greece
Lektor Kim Steenstrup Pedersen, Institut for Datalogi, Københavns Universitet, Danmark
Lektor Stefan Hallerstede (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Henrik Karstoft, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Seniorforsker Rasmus Nyholm Jørgensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.   

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.  

PhD defence