Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effekter af dæk udvikling, trækkraft og gentagne kørsler på risikoen for pakningsskader

Ph.d.-forsvar, onsdag den 28. april 2021. Loraine ten Damme

28.04.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Loraine ten Damme

Ph.D-forsvar, onsdag den 28. april 2021. Loraine ten Damme.

Pakningsskader påvirker en række nøglefunktioner i landbrugsjord fordi strukturen er svær at genoprette – særligt under pløjedybde. Loraine ten Damme undersøgte en række fundamentale processer og faktorer i forhold til jordpakning som følge af kørsel i marken med landbrugsmaskiner. Specifikt blev der fokuseret på effekten af gamle og nye dæktyper, trækkraft og gentagne overkørsler på stressfordelingen under dækkene og på jordens respons i form af fysiske egenskaber.

De opnåede forskningsresultater bidrager væsentligt til øget forståelse af processer og faktorer af betydning for jordpakning. De forbedrer i høj grad fundamentet for at udvikle nye intelligente maskiner og beslutningsstøtteværktøjer til at reducere risikoen for pakningsskader.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den Ph.D.-studerende.

Tid: Onsdag den 28. april 2021 kl 12.00
Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk

Afhandlingens titel: Revealing key processes of soil structure deformation after traffic
Kontaktinfo: Loraine ten Damme, e-mail: ltd@agro.au.dk

Bedømmelsesudvalg:
Professor og Vice dean Laura Alakukku, Department of Agricultural Sciences, University of Helsinki, Finland
Associate Research Professor Marcus Berli, Division of Hydrologic Sciences, University of Nevada, United States of America
Seniorforsker Per L. Gregersen (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Hovedvejleder:
Seniorforsker Mathieu Lamandé, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Medvejleder:
Professor Lars J. Munkholm, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence