Aarhus Universitets segl

Digital Twin Engineering med anvendelse på en inkubator

Ph.d.-forsvar, onsdag den 31. maj 2023, Hao Feng

Hao Feng

I løbet af hans ph.d.-studie har Hao Fengs forskning fokuseret på digitale tvillinger (DT'er), som er en lovende artefakt indenfor industri 4.0. For bedre at kunne studere en DT producerede han et simpelt DT casestudie kaldet inkubatoren. På baggrund af denne DT præsenterede han en ramme for at konstruere en DT. Under udviklingsprocessen af den DT udtænkte han også metoder til at formindske problemer såsom tilstandsdriftsproblemet. Derudover arbejdede han også på en ortogonal begrænsning for et neuralt netværk for at forbedre neurale netværks ydeevne, som også kan bruges til estimering af tilstanden af en DT.

Ph.d.-studiet er gennemført på Instituttet for Elektro- og Computerteknik, Det Tekniske Fakultet, Aarhus Universitet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: onsdag den 31. maj 2023 kl. 10:00
Sted: Forsvaret vil foregå online. For at modtaget et link tl begivenheden venligst konakt Freia Martensen fhm@ece.au.dk
Afhandlingens titel: Digital Twin Engineering med en ansøgning til en inkubator

Kontaktinfo: Hao Feng, e-mail: haof@ece.au.dk, tlf.: +45 40287515

Bedømmelsesudvalg:
Professor Ole Madsen, Institut for Materialer og Produktion Aalborg University, Denmark

Associate Professor Miguel Bordallo Lopez, Center for Machine Vision and Signal Analysis (CMVS) Oulu University, Finland

Associate Professor Stefan Hallerstede (forperson), Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Peter Gorm Larsen, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Alexandros Iosifidis, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet, Danmark
Adjunkt Cláudio Ângelo Gonçalves Gomes, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Technical Sciences (GSTS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.