Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kontrol af yverbetændelse i danske malkekvæg

Ph.d.-forsvar, mandag den 8. juni 2020. Alice Puk Skarbye.

08.06.2020 | Sunitha Satkunam

Alice Puk Skarbye

I løbet af sit ph.d.-studium har Alice Puk Skarbye forsket i kontrol af mastitis i malkekvæg. Mastitis er yverbetændelse og forårsages ofte af en bakteriel infektion. Sygdommen er et omfattende problem i mælkeproduktionen, da den er forbundet med økonomiske tab, øget forbrug af antibiotika, nedsat dyrevelfærd og kompromitteret fødevaresikkerhed. Alice Puk Skarbye har undersøgt hvordan smittespredning i forbindelse med malkning kan mindskes og hvordan inficerede køer kan håndteres uden antibiotikabehandling. 

De opnåede forskningsresultater bidrager til viden omkring smittespredning af mastitis-bakterier, tiltag til at forbedre hygiejnen under malkning og alternativer til at håndtere inficerede køer uden brug af antibiotika.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 8. juni 2020 kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Charlotte.Steffensen@anis.au.dk 
Afhandlingens titel: Operational mastitis management – with focus on infection dynamics and evaluation of treatment strategies
Kontaktinfo: Alice Puk Skarbye, e-mail: alice@skarbye.dk, tlf.: +45 31 71 15 64
Bedømmelsesudvalg:
Professor Päivi Rajala-Schultz, Department of Production Animal Medicine, University of Helsinki, Finland
Professor Volker Krömker, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, Danmark.
Seniorforsker Mette S. Herskin (formand), Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus University, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Søren Østergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Forsker Mogens Agerbo Krogh, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.scitech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence