Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Cellulase-polymer surfaktant konjugater for biokatalytisk nedbrydning af cellulose i ioniske væsker

Ph.d.-forsvar, torsdag den 25. februar 2021. Jacob Nedergaard Pedersen.

25.02.2021 | Sunitha Satkunam

Jacob Nedergaard Pedersen

 

Ioniske væsker er lovende til forbehandlingen af lignocellulosisk biomasse / cellulose. Cellulase enzymer bliver imidlertid stærkt inaktiveret af ioniske væsker. I løbet af sine ph.d.-studium har Jacob Nedergaard Pedersen forsket i hvordan man forbedrer cellulase enzymernes termostabilitet og tolerance overfor ioniske væsker. Ved at gøre brug af et koncept kendt som enzym-polymer surfaktant konjugater på cellulaser, undersøgte og karakteriserede Jacob Nedergaard Pedersen forskellige cellulase-konjugater for en forbedret nedbrydning af cellulose ved høje koncentrationer af ioniske væsker.

De nye forskningsresultater bidrager til en bedre forståelse af enzym-polymer surfaktant konjugater og dets anvendelse på cellulase enzymer for en forbedret biokatalytisk omdannelse af cellulose ved høje koncentrationer af ioniske væsker.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Bio- og Kemiteknologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 25. februar 2021 kl. 14.00.
Sted: Ph.d.-forsvaret gennemføres online. Et link til PhD-forsvaret kan rekvireres ved at sende en email til Jacob Nedergaard Pedersen: jnp@bce.au.dk
Afhandlingens titel: Design, synthesis and characterization of cellulase-polymer surfactant conjugates for biocatalytic conversion of cellulose in ionic liquids.
Kontaktinformation: Jacob Nedergaard Pedersen, e-mail: jnp@bce.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Associate Professor Apostolis Koutinas, Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University of Athens, Greece.
Professor Hua Zhao, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Northern Colorado, USA.
Professor Sven Gjedde Sommer (formand), Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet, Danmark. 
Hovedvejleder:
Lektor Zheng Guo, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet, Danmark.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt  

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede sende en e-mail til gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence