Aarhus Universitets segl

Kan tørret tang bruges som et tilskud ved mælkefodring af småkalve og mindske risikoen for diarré?

Ph.d.-forsvar, fredag den 6. januar 2023. Milani Bhagya Samarasinghe.

Milani Bhagya Samarasinghe

Igennem sit ph.d.-projekt har Milani Bhagya Samarasinghe forsket i tangs biologiske egenskaber, når det fodres i mælken til kalve fra fødsel til fravænning ved to måneders alderen. I forsøg med pattegrise, har tang således vist sig at indeholde sundhedsfremmende stoffer med positiv effekt på tarmens sundhedstilstand. Derfor er det også interessant at undersøge, om det samme gør sig gældende for småkalve. På den baggrund har Milani Bhagya Samarasinghe gennemført forsøg med småkalve og undersøgt påvirkningen af tarmens sundhedsmæssige tilstand, systemiske immunforsvarsresponser samt kalvenes tilvækst når tangarterne Ascophyllum nodosum, Saccharina latissima og Ulva spp., er tildelt i en dosis svarende til 5 % af mælkens tørstof.

Ph.d.-projektet er udført ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resume er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 6. januar 2023, kl 10.00

Sted: 8814-3075, Auditoriet,Aarhus Universitet, Campus Viborg, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, 8830 Tjele.

Titel: Tang som supplement til mælkefodring af småkalve

Kontaktinformation: Milani Bhagya Samarasinghe, e-mail: bhagya.samarasinghe@anivet.au.dk, tel.: +45 7141 8443

Medlemmer af bedømmelseskomiteen:

Seniorforsker Harald M. Hammon, Institute of Nutritional Physiology (“Oskar-Kellner”), Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN), Dummerstorf, Tyskland

Forsker Leonel N. Leal, Team Lead - Calf & Heifer Nutrition, Nutreco, Amersfoort, Holland

Seniorforsker Stig Purup (forperson), Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:

Seniorforsker Mogens Vestergaard, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejledere:

Seniorforsker Lorenzo Enrique Hernández-Castellano, Institute of Animal Health and Food Safety, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spanien

Centerleder Jakob Sehested, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, Foulum, Denmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Ph.d.-afhandlingen er tilgængelig til læsning på Graduate School of Technical Sciences/GSTS, Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.