Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brug af efterafgrøder til at øge fosfors tilgængelighed

Ph.d.-forsvar, fredag den 12. februar 2021. Julie Therese Christensen

12.02.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Julie Therese Christensen

I løbet af sit ph.d.-studium har Julie Therese Christensen forsket i forskellige aspekter af jordens fosfordynamikker. En af grundideerne var at undersøge, om det er muligt at bruge efterafgrøder til at øge fosfortilgængeligheden for hovedafgrøden. Julie Therese Christensen undersøgte efterafgrøderne lupin, havre og klinte. Særligt lupin og klinte var effektive til at mobilisere fosfor i jorden, som potentielt senere kan blive tilgængeligt for hovedafgrøden. Klinte havde en bemærkelsesværdig høj koncentration af fosfor i den grønne biomasse, hvilket kan indikere, at klinte vil være velegnet som grøn gødning.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan tilgængeligheden af fosfor i jorden kan øges, og dermed ultimativt sænke behovet for tilførsel af mineralsk fosforgødning uden at udbytteniveauerne falder.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

 

 

 

Tid: Fredag den 12. Februar 2021 kl. 10:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk

Afhandlingens titel: Forbedret udnyttelse af fosfor i jord: Ændringer i jordens fosfordynamikker ved brug af kalk og efterafgrøder
Kontaktinfo: Julie Therese Christensen, e-mail: julie.christensen@agro.au.dk
Bedømmelsesudvalg:

Professor Philip Haygarth, Lancaster Miljøcenter, Lancaster Universitet, Storbritannien

Seniorforsker Else Bünemann-König, Institut for Jordvidenskab, Institut for Økologisk Jordbrug, Schweiz

Seniorforsker Henrik Skovgaard (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Gitte Holton Rubæk, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Senior forsker Elly Møller Hansen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence