Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Garanteret cybersikkerhed i industrielle styresystemer – styresystemer med sikkerhed indbygget i designet

PhD forsvar, mandag den 19. oktober 2020. Tomas Kulik.

19.10.2020 | Sunitha Satkunam

Tomas Kulik

I løbet af sine ph.d.-studier har Tomas Kulik forsket i mulighederne for at garantere cybersikkerhed i industrielle styresystemer. Industrielle styresystemer bruges ofte til at styre kritiske fysiske processer og udstyres i stigende grad med forbindelse til Internet og til 'skyen'. Tomas Kulik har undersøgt, hvordan man ved hjælp af formelle (matematisk baserede) metoder kan garantere cybersikkerhed i industrielle styresystemer med forbindelse til 'skyen', således at systemerne kan udnytte fordelene ved cloud computing, uden at de kan manipuleres af kriminelle.

Undersøgelsen har givet en forståelse af anvendelsen af forskellige formelle metoder til at analysere, hvordan potentielle cyberangreb kan afværges, og hvordan et systems efterlevelse af etablerede standarder for cybersikkerhed kan fastslås allerede i dets designfase.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 19. oktober 2020 kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Tomas Kulik, tomaskulik@eng.au.dk 
Afhandlingens titel: Provable Cyber-Security for Industrial Control Systems
Kontaktinfo: Tomas Kulik, e-mail: tomaskulik@eng.au.dk, tlf.: +45 26238775
Bedømmelsesudvalg:
Associate Professor Erik Poll, Institute for Computing and Information Sciences, Radboud University Nijmegen, Nederlandene
Lektor René Rydhof Hansen, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet
Lektor Stefan Hallerstede (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence