Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skal øko-søer fodres efter konventionelle anbefalinger?

Ph.d.-forsvar, fredag den 18. september 2020. Maria Eskildsen.

18.09.2020 | Sunitha Satkunam

Maria Eskildsen

I forhold til konventionel sohold afviger forholdene for økologiske søer på flere afgørende punkter; dagslængde, temperaturudsving, plads til fysisk aktivitet, indtag af græs/grovfoder samt en diegivningsperiode, der er minimum syv uger imod tre til fire uger i indendørs svineproduktion. Dette PhD projekt er baseret på to forsøg, som havde til formål at bestemme energi- og proteinindtaget fra afgræsning om sommeren og dermed mulighederne for at modregne kvælstof bidraget fra afgræsning i den totale ration, hvilket vil reducere miljøpåvirkningen fra Økologisk Svineproduktion. Maria Eskildsen kvantificerede også energibehovet til vedligehold, tilvækst, mælkeproduktion, termoregulering og fysisk aktivitet hos økologiske søer.

I løbet af sit ph.d.-studium har Maria Eskildsen forsket i hvor meget ekstra energi økologiske søer bruger på termoregulering, fysisk aktivitet og mælkeproduktion. I løbet af projektet har Maria Eskildsen målt mælkeydelsen, analyseret blod, urin og mælkeprøver fra økologiske søer samt registreret aktivitetsniveauet ved hjælp af en puls- og GPS tracker. Derudover er fordøjeligheden af kløvergræs kortlagt hos søer, ligesom der er lokaliseret en bio-markør for kløvergræs indtaget, så det er muligt at måle, hvor meget græs søer æder om sommeren.  

På grundlag af projektets resultater kan der udvikles nye foderblandinger og fodringsstrategier, der på sigt vil betyde en markant foderbesparelse og mindre negativ miljøpåvirkning fra økologisk svineproduktion.

Ph.D projektet er finansieret af Innovationsfonden og Aarhus Universitet og er gennemført i et samarbejdsprojekt imellem Aarhus Universitet, Vestjyllands Andel, Friland A/S og Center for frilandsdyr.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 18. september kl. 9.30
Sted: 8814-3075, Auditoriet, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Blichers allé 20, 8830 Tjele - vær opmærksom på, at grundet coronarestriktioner er der kun et begrænset antal pladser. Desværre er det nu kun muligt at deltage online. Send en e-mail til charlotte.steffensen@anis.au.dk  for at modtage et link til forsvaret.
Afhandlingens titel: Nutrition of organic sows – impact of energy and protein supply
Kontaktinfo: Maria Eskildsen, e-mail: Maria.Eskildsen@anis.au.dk, tlf.: +45 60522950
Bedømmelsesudvalg:
Senior forsker Paul Bikker, Wageningen Universitet, Holland
Seniorforsker Lisa Baldinger, Thüringen Universitet, Tyskland
Seniorforsker Mogens Vestergaard (formand), Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Seniorforsker Peter Kappel Theil, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Lektor Jan Værum Nørgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Seniorforsker Anne Grete Kongsted, Institut for Agro-økologi, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse;gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

 

PhD defence