Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Alternative proteinkilder til enmavede

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 29. juni 2021. Marleen van der Heide

29.06.2021 | Helle Mitzi Thomsen Reichl

Marlene van der Heide

I løbet af sit ph.d.-studie har Marleen van der Heide undersøgt en række alternative proteinkilder som ernæringsmæssige og funktionelle fodermidler til grise og fjerkræ. Miljømæssige konsekvenser af konventionelle foderingredienser og den voksende verdensbefolkning, stimulerer behovet for alternative og bæredygtige proteinkilder for produktion af animalsk protein. Marleen van der Heide har undersøgt om tang, insekter og blåmuslinger kan bruges som alternative proteinkilder med hensyn til tilvækst, men også tarmsundhed og æggekvalitet.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af brugen af de alternative foderkilder som proteinkilder for tilvækst og deres brugbarhed som funktionelle foderkilder. Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.Tid:
tirsdag den 29. juni 2021 kl. 12:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Charlotte Steffensen; charlotte.steffensen@anis.au.dk

 Afhandlingens titel: Seaweeds, insects and blue mussel in sustainable monogastric nutrition - novel feedstuffs as nutritional and functional feed ingredients

Kontaktinfo: Marleen van der Heide, e-mail: marleen.vanderheide@anis.au.dk , tel.: +45 42831175
Bedømmelsesudvalg:

Seniorforsker Alfons Jansman, Animal Nutrition, Wageningen University, The Netherlands

Professor Damian Józefiak, Department of Animal Nutrition and Feed Management, Poznań University of Life Sciences, Poland

Seniorforsker Stig Purup (formand), Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark

Hovedvejleder:
Lektor Jan Værum Nørgaard, Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark

Medvejleder:

Lektor Ricarda Margarete Engberg, Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark

Lektor Marianne Hammershøj, Department of Food Science, Aarhus University, Denmark.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence