Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Avanceret massespetrometri forklarer hvordan planterødder og mikroorganismer interagerer med hinanden

Ph.d.-forsvar, fredag den 23. oktober 2020. Kourosh Hooshmand.

23.10.2020 | Sunitha Satkunam

Kourosh Hooshmand

I løbet af sit PhD projekt arbejdede Kourosh Hooshmand med avancerede massespektrometri-baserede teknikker til at belyse den molekylære mekanisme, der ligger til grund for komplekse treparts interaktioner mellem planter-nyttige mikroorganismer-skadelige mikroorganismer; - treparts interaktioner der bidrager til indirekte planteforsvar. Kourosh Hooshmand identificerede forskellige metaboliske markører forbundet med planteværters forsvarsmekanismer/fænotyper samt virulensfaktorer for svampepatogenet.

Resultaterne fra dette projekt bidrager til udviklingen af nye strategier, der sigter mod at øge planteudbyttet og beskytte planten mod jordbårne patogener, hvilket på langt sigt bidrager til en bæredygtig landbrugsproduktion.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 23. oktober 2020 kl. 10:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karina Rysholt Christensen; kch@agro.au.dk
Afhandlingens titel: Use of targeted, semi-targeted and untargeted mass spectrometry for the elucidation of the influence of small molecules on interactions between Arabidopsis and the rhizosphere microorganisms.
Kontaktinfo: Kourosh Hooshmand, e-mail: Kourosh.Hooshmand@agro.au.dk, tel.: +4587158497
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jurriaan Ton, Institut for Husdyr- og Plantevidenskaber, University of Sheffield, UK
Professor Thomas Ostenfeld Larsen, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet, Denmark
Seniorforsker Henrik Skovgård (formand), Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Denmark
Hovedvejleder:
Lektor Inge S. Fomsgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Denmark
Medvejleder:
Professor Mogens Nicolaisen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Denmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence