Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et skridt på vej mod autonome operationer og maskiner i landbruget

Ph.d.-forsvar, onsdag den 16. september 2020. René Søndergaard Nilsson.

16.09.2020 | Sunitha Satkunam

René Søndergaard Nilsson

I løbet af sit ph.d.-studium har René Søndergaard Nilsson forsket i hvordan operationsanalyse kan anvendes inden for landbrugssektoren, for at forbedre effektivitet, produktivitet, og bæredygtighed inden for jordbrug, for at sikre det fremtidige stigende fødevarebehov. René Søndergaard Nilsson har undersøgt hvordan man kan optimere markdækning og ruteplanlægning for markoperationer, samt schedulering heraf, og hvordan disse metoder kan gøres let tilgængelige for den almindelige landmand. De udviklede metoder er blevet demonstreret for både traditionelle bemandede maskiner og fremtidige autonome maskinkoncepter.

De opnåede forskningsresultater har ledt til en definition af nye kommercielle produkter, som allerede er blevet testet af landmænd i Europa og snart bliver kommercielt tilgængelige. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 16 september kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til René Søndergaard Nilsson, rn@eng.au.dk  
Afhandlingens titel: Operationsanalyse inden for markbrug – På vej mod autonomi
Kontaktinfo: René Søndergaard Nilsson, e-mail: rene.nilsson@agcocorp.com, tlf.: +45 29447044
Bedømmelsesudvalg:
Professor Timo Oksanen, Agrimechatronics, Technical University of Munich, Tyskland
Professor David Pisinger, DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Lektor Stefan Hallerstede (formand), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Peter Gorm Larsen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Manager, Morten Leth Bilde, Research & Advanced Engineering, AGCO A/S, Denmark
Medvejleder:
Professor Claus Aage Grøn Sørensen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence