Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Et rent Europa drevet af vind og sol

Ph.d.-forsvar, onsdag den 17 juni 2020. Kun Zhu.

17.06.2020 | Sunitha Satkunam

Kun Zhu

For at træffe foranstaltninger mod klimaændringer skal de globale menneskeskabte CO2-emissioner falde markant i de kommende årtier. Med henblik herpå forskede Kun Zhu de meget vedvarende, sektorkoblede, netværksbaserede energisystemer i Europa. Kun Zhu undersøgte, hvordan ser sådanne energisystemer ud, og hvordan man kommer dertil. Det er vist, at net-nul-emissionssystemer er økonomisk bæredygtige, og en sti med mere ambitiøse kortvarige emissionsreduktionsmål foretrækkes.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Ingeniørvidenskab, Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Onsdag den 17 juni 2020 kl. 09:30 
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til kunzhu@eng.au.dk.
Afhandlingens titel:  Sector Coupling in an Emerging European Renewable Energy Network
Kontaktinfo:  Kun Zhu, e-mail: kunzhu@eng.au.dk, tlf.: +45 22876091
Bedømmelsesudvalg:
PD Dr. Patrick Jochem, Institut for Analys af Energisystemer, Tyske Aerospace Center (DLR), Tyskland
Seniorforsker Fredrik Hedenus, Institut for Space, Chalmers University of Technology, Sverige
Lektor Søren Peder Madsen (chair), Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Martin Greiner, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Lektor Gorm Bruun Andresen, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Lektor Marta Victoria, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus er Aarhus Universitet fysisk lukket. Afhandlingen vil derfor ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk, og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence